לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

תוכניות

תכנית רמת ורבר

በዮሴፌታል ሰፈር ውስጥ ለቤት እድሳት ዝርዝር ዕቅዱ

תוכנית למרחב
תחנת מטרו ארלוזרוב

המדיניות האסטרטגית למרכז העיר ולב המושבה

בר כוכבא מערב

מדיניות מתחם גאולה

התחדשות בניינית מחליפת תמ"א 38 לעיר פתח תקוה

תכנית שכונת יוספטל

התחדשות מטרו סירקין

תוכנית מטרו מרכז העיר
פתח תקווה

מדיניות התחדשות עירונית שכונת עמישב

מצגת מפגש שיתוף ציבור ספטמבר 2023

מצגת מפגש שיתוף ציבור נובמבר 2023

מצגת מפגש שיתוף ציבור מרץ 2024

למצגת דיון וועדה מקומית 17.11.22

למצגת וסיכום כנס תושבים – 20.7.22

להצגה לוועדה המחוזית 08.05.23

למצגת כנס תושבים 18.02.24

לסיכום כנס תושבים 18.02.24

למצגת כנס התנעה – 14.8.23

לסיכום כנס התנעה – 14.8.23

תקציר מדיניות תכנון גאולה

סיכום כנס הצגת חלופות 25.12.23

מצגת כנס שיתוף ציבור שני 25.12.23

למצגת הכנס

למצגת שאלות ותשובות מהכנס

לסיכום כנס התנעה שנערך בתאריך 23.01.2023

למצגת הכנס