תכנית רמת ורבר

תכנית שכונת יוספטל

በዮሴፌታል ሰፈር ውስጥ ለቤት እድሳት ዝርዝር ዕቅዱ