לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

פרויקט מתחם 3 תוכנית רמת ורבר