לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

קול קורא

קול קורא

לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר המפקחים 
למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"