נוהל יזמים - פינוי בינוי

לראשונה בישראל ובלעדי לעיריית פתח תקוה – בקשה של יזם לתכנית התחדשות עירונית עם אפשרות להגשה באופן מקוון.
נוהל יזמים משמעותו טופס אינטרנטי ובו בקשה של יזם לפתיחת תיק דיון בהתחדשות עירונית באופן מקוון. מטרת הנוהל היא קיצור ההליך והבירוקרטיה בכל הנוגע להתחדשות עירונית.
לאחר שהיזם עבר בדיקת היתכנות במנהלת כל מה שנותר לו הוא למלא את כל הפרטים של הפרויקט באתר, ומשם כל המידע מועבר לדיון ישירות אל גורמי המקצוע הרלוונטיים.

אנא תכינו מראש את הטפסים הבאים:

   • צילומים מהמתחם
   • תשריט מצב מאושר כולל סימון ברור של גבולות המתחם
   • תצ"א מצב קיים כולל סימון ברור של גבולות המתחם
   • מצגת תכנונית ראשונה – להורדת טמפלט לחצו כאן
   • סכמת ייעודי קרקע ראשונית מוצעת / פרוגרמה תכנונית ראשונית למתם הכוללת דברי הסבר
   • לצרף מסמך בדבר בחירת עוה"ד
   • לצרף כתב הסמכת נציגות בעלי הדירות במתחם
   • אישור עוה"ד מטעם בעלי הדירות על כך שקיימת הסכמה בכתב של בעלי הדירות בלפחות מ – 51% מהדירות במתחם, לנהל מו"מ ו/או להתקשר בהסכם עם היזם. [הסכם נון שופ/ייפוי כח תכנוני/הסכם פינוי בינוי]

שלום רב, שמחנו לתת לך שירות, נשמח למענה על סקר קצר