לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

שיפוץ מבנים

שיפוץ מבנים

שעות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד עם תמיר אהרון:
09:00 עד 16:00
03-9053071

רחוב חיים עוזר 30 קומה ב'

נוהל יציאה לשיפוץ מבנה

קיימים שני סוגי שיפוצים באופן כללי:

• שיפוץ חלקי – מדובר על שיפוץ נקודתי/תיקונים מקומיים.
• שיפוץ כולל – כל השטח המשותף, מעטפת, גג, לובי, חדר מדרגות, וחדר אשפה.

סדר השלבים לפני יציאה לשיפוץ מבנה:

1. ועד הבניין מכנס אסיפה של בעלי הנכסים
2. בעלי הנכסים ממנים ועד פעולה ברוב של 51%
3. הועד מציג פרוטוקול ישיבה חתום המעיד על רצון הדיירים לצאת לשיפוץ
4. הועד מכין צ'ק עבור הכנת כתב כמויות/מפרט טכני ע"ס 600 שקלים
(עד 13 יח"ד מעבר לכך תהיה תוספת של 50 שקלים ליח"ד)
5. מעבירים את הצ'ק לאגודה
ובנוסף מעבירים לאגודה מכתב פנייה – ואז האגודה מתאמת מהנדס שיגיע לבניין
6. המהנדס מכין כתב כמויות ומפרט טכני ומעביר אל הועד 3 העתקים
7. האגודה מעבירה רשימת קבלנים לוועד (ניתן לבחור קבלן חיצוני לרשימה)
8. הועד צריך לקבל 3 הצעות מחיר לאחר מכן מחליטים על הקבלן הרצוי (לא בהכרח הזול ביותר) ורושמים בפרוטוקול
9. פיקוח הבנייה יתבצע דרך האגודה בעלות מופחתת של 2.5%
10. מחלקים בין הדיירים את העלות לפי התקנון (מטראז' או יח"ד)
11. הועד בודק האם ישנם דיירים המעוניינים בהלוואה בערבות העירייה ללא ריבית
בין 5,000 ל-30,000 שקלים ב48 תשלומים שווים – כל בעל נכס זכאי לבקש
12. הדיירים ממלאים טופס בקשה להלוואה
13. האגודה מזינה את הפרטים של מבקשי ההלוואה בטופס ההמלצה
ומחתימים את מנהל היחידה, ראש האגף, גזברית הרשות, וראש העיר.
ומציגים פרוטוקול ועדה לאישור הבקשות להלוואה
14. אז ניתן לקבוע חתימת חוזה במשרדי האגודה בנוכחות ועד הפעולה, קבלן נבחר, ומהנדס מפקח מטעם האגודה. (יש להגיע עם צ'ק על מחצית הסכום לפיקוח בנייה)
15. מעביר לוועד הפעולה את אישורי ההלוואות.
16. האגודה מעבירה לבנק את הפרטים של הדיירים שביקשו הלוואה
17. במידה וצפה מחלוקת במהלך או בסיום העבודה כל צד רשאי לבקש מינוי בורר מטעם האגודה

לאחר שהעבודות הסתיימו, הבניין מקבל תעודת גמר, קובעים מפגש בנוכחות ראש העיר.

נוהל טיפול בסרבן שיפוץ

• לאחר הסכמה של 51% באסיפת דיירים ניתן לצאת לשיפוץ
• ועד הבית שולח מכתבים לסרבנים עם סכום השיפוץ לכל דירה
• במידה ולא השתנה המצב האגודה מוציאה מכתב לסרבנים
• ולאחר מכן יישלח מכתב התראה מהיועץ המשפטי של האגודה
• במידה ומעל 80% שילמו את הסכום – ניתן לצאת לשיפוץ
• רושמים סעיף בחוזה שהקבלן ממתין עד לסיום ההליך המשפטי מול הסרבנים
• *היועץ המשפטי של תרבות הדיור מכין תביעה למפקחת, הועד יכול לייצג את עצמו במשפט או לחילופין לשכור ייצוג עו"ד מטעם האגודה בעלות של 500 שקלים
• **לא ניתן להכריח את הרוב לבצע שיפוץ קטן וחלקי בלבד – 51% אחוז מהדיירים קובעים את אופי השיפוץ, כל עוד הוא בגדר הסביר, אותה החלטה מחייבת את כל בעלי הדירות.