לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

קול קורא

קול קורא

לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר עורכי הדין
למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"