קול קורא

קול קורא

לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר היועצים החברתיים 
למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"

שלום רב, שמחנו לתת לך שירות, נשמח למענה על סקר קצר