לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

נוהל לקידום תוכניות להתחדשות עירונית

נוהל לקידום תוכניות להתחדשות עירונית

1. פגישה במשרדי המינהלת – בדיקת היתכנות ראשונית ע"ב פרמטרים:

א. תכנית מתאר
ב. שנת הקמת המבנה ומצב המבנה
ג. האם ישנה יוזמה בשטח

2. מילוי טופס בקשה לדיון בשולחן עגול להתחדשות עירונית ע"י היזם (נוהל יזמים)

הכולל פרטים בסיסיים בנוגע למצב קיים, מוצע וחברתי

3. מיון ראשון בשולחן עגול להתחדשות עירונית

משתתפים:
מהנדס העיר
מינהלת התחדשות עירונית
מרכז מידע ושירות
אגף תכנון
נציג אגף אסטרטגיה
נציג אגף רישוי
אדריכל
שמאות
נציג אגף תנועה
נציג אגף קהילתי
נציג אגף לאיכות הסביבה

4. יצירת קשר של המינהלת עם התושבים והיזם הודעה על אישור עקרוני של מתחם להתחדשות עירונית

5. הגשת מסמכים למיון שני:

א. אישור עו"ד על החתמת בין 35%-50%* על הסכם ארגון בהתאם לחוק התחדשות עירונית (הסכם לארגון עסקאות) [לפני חתימה חייב היזם/מארגן ע"פ חוק לבצע כנס דיירים ראשוני]**
ב. תסקיר חברתי ראשוני ע"י יועץ חברתי בהתאם לנוהל הרשות להתחדשות עירונית
ג. דו"ח כלכלי כולל טבלאות אקסל פתוחות לפי מסמך מדניות להתחדשות עירונית
ד. חלופות בינוי בהתאם לדרישה/תוצאות הכוללות העמדה, קומת קרקע, בינוי וחתכים עקרוניים, הדמיות ראשוניות + נתונים כמותיים בהתאם להוראות מיון ראשון, שטח ציבורי

6. מיון שני בשולחן עגול להתחדשות עירונית בנוכחות יזם/נציג דיירים

א. בחינת הצורך בפרסום מגבלות לבניה ע"ג סעיף 77+78

7. החלטה מקדמית על הכרזת מתחם כהתחדשות עירונית

(מהנדס העיר מעביר טופס ליזם לרשות להתחדשות עירונית)

8. הכנת תב"ע

א. הנחיות (1) הגשת מסמכי תכנית – להגשה נדרש 60% הסכמה במתחם ו-50% בכל בניין לפחות (2) כנס תושבים לפני דיון בועדה (3) דיון להמלצה בועדה מקומית (4) דיון להפקדה בועדה מחוזית (5) הפקדה/דחייה (6) הגשת התנגדויות (7) דיון בהתנגדויות (8) תוקף/דחייה/תנאים

9. רישוי הוצאת היתר בנייה

א. 80% הסכמות במקבץ כתנאי להכרזה
ב. הכרזת שר על מתחם פינוי בינוי
ג. בחינה מקצועית ותיקון מסמכים בהתאם להנחיות אגף הנדסה