לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

אודות

המינהלת להתחדשות עירונית הוקמה על ידי עיריית פתח תקוה והחברה לפיתוח פתח תקוה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון במטרה לסייע לתושבי העיר והיזמים הפועלים בעיר לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית, ביניהם תמ"א 38 ופינוי בינוי.

התחדשות עירונית היא תהליך שיקום המרקם הבנוי הקיים ושיפורו באמצעות מגוון רחב של כלים, תוך התייחסות הן למצב הפיזי של המבנים והן למצב החברתי של התושבים. התחדשות עירונית תורמת להחייאת המרקם הבנוי, הכנסת שימושי קרקע חדשים, עידוד אכלוס של אוכלוסייה צעירה, ניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ושמירה על שטחים פתוחים.

תהליך ההתחדשות העירונית הינו תהליך מקיף וכולל היוצר עירוניות אפקטיבית ומרחב ציבורי תוסס.

המינהלת תלווה ותיתן את כל המידע והשירות לתושבי העיר פתח תקוה המעוניינים להתחיל בהליך של התחדשות עירונית באזור מגוריהם, בנוסף לכך תהווה המינהלת גורם מתכלל ומקשר בין היזמים הדיירים והרשות.

המינהלת תקדם בהנחיית ראש העיר וגורמי המקצוע מסמך מדיניות להתחדשות עירונית על מנת לאפשר הליך שקוף מסודר ומהיר של התחדשות עירונית, דבר שיטיב הן עם היזמים והן עם התושבים המעוניינים לקדם התחדשות עירונית באזור מגוריהם.

מינהלת כרמים – יש לך על מי לבנות!

דבר ראש העיר

תושבי פתח תקוה היקרים,
העיר פתח תקוה אם המושבות הינה עיר ותיקה שהלכה ונבנתה סביב מרכז העיר הישן, השוק וכיכר העיר. ברבות השנים הלכה העיר וגדלה, תושבים רבים ביקשו לקבוע בה את מושבן ושכונות רבות קמו ברחבי העיר. העיר שהייתה מושבה חקלאית והיום היא העיר הרביעית בגודלה במדינת ישראל משלבת ישן מול חדש, מבנים ותיקים בעלי מורשת עומדים לצד מבנים חדשים, שכונות ותיקות לצד שכונות חדשות, כל אלה ועוד יוצרים את ייחודה של העיר.

האזורים הוותיקים בעיר זקוקים לשינוי ושיפור והתחדשות עירונית הינה הכלי המרכזי בעזרתו הרשות מצליחה לחדש את האזורים הוותיקים והישנים, לחדש את חזות הבתים והשכונות, להעלות את ערך הדירות ולשפר באופן משמעותי את איכות חיי התושבים. ההתחדשות העירונית היא העתיד של העיר!

הפוטנציאל להתחדשות עירונית בעיר פתח תקוה באמצעות תוספת יחידות דיור הינו עצום ומוערך באלפי יחידות דיור באזור מרכז העיר. התחדשות עירונית זוכה להתייחסות רחבה בעיר, כלומר התחדשות הכוללת תוספת יחידות דיור בבניין קיים ושיפוצו במסגרת תמ"א 38, הריסת מבנה באופן מלא או חלקי והוספת יחידות דיור במסגרת תמ"א 38, וכן איתור שטחים גדולים או קטנים לבנייה או לתוספת, הכוללת בחלק מן המקרים הריסת מבנה קיים.

פתח תקוה מקדמת התחדשות עירונית שאינה למגורים וכן מקדמת בשום שכל את ההתחדשות העירונית, באופן המאפשר הגדלת מספר הדירות רק במקומות בהם נמצאו פתרונות לכל הנושאים הנגזרים מכך, כגון מקומות חניה, תשתיות מתאימות, הימצאות מוסדות חינוך ועוד.

מינהלת 'כרמים' להתחדשות עירונית הוקמה על מנת לקדם ביתר שאת התחדשות עירונית במרכז העיר, ליזום פרויקטים חדשים, לקדם פרויקטים קיימים, לאתר פתרונות לבעיות שיעלו ולתת שירות איכותי לתושבי העיר.  

נמשיך בשנים הקרובות לקדם התחדשות עירונית על כל נגזרותיה בכל שכונות העיר הוותיקות כמו גם במרכז העיר.

בברכה,
רמי גרינברג
ראש העיר