תכנית מתאר

תכנית התחדשות שכונת יוספטל מבקשת ליצור התחדשות כוללת לכל השכונה. המטרה היא לראות אילו בניינים זקוקים להריסה ובנייה מחדש, אילו רחובות זקוקים להרחבה וטיפול, איך משפרים את השטחים הציבוריים ואילו מבני ציבור יש להוסיף.

מי יזם את התכנית?

עיריית פתח תקווה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תכנית מתארית להתחדשות עירונית בשכונת יוספטל.
התכנית מקודמת על ידי העירייה והמנהלת להתחדשות עירונית כרמים, בליווי ומימון של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

צוות היועצים המקצועי כולל את:
ניהול: סיטי-לינק
אדריכלות: בר-לוי דיין, אדריכלים ומתכנני ערים
שמאות: ברק פרידמן כהן ושות'
פרוגרמה וחברה: מודוס מתכננים עם אנשים
אדריכלות נוף: ברקן-אלחייני אדריכלות נוף
יועץ תנועה: מורן הנדסת דרכים
יועץ תשתיות: סירקין בוכנר קרונברג
יועץ סביבה: אלדד שרוני – הנדסה סביבתית בע"מ
מדידה: קבוצת דטהמפ

גבולות התכנית

התכנית כוללת את כל שכונת יוספטל. הרחובות הכלולים בתכנית:
השומר, ותיקים, ברנר, מסריק, בת שבע, ויסבורג, יבנה, קדושי פרהוד, שמחה הולצברג, הרב חנזין ובר גיורא.

היבטים מרכזיים בהם תעסוק התכנית:

התכנית מבקשת ליצור התחדשות כוללת של שכונת יוספטל באמצעות זיהוי החוזקות והיתרונות הקיימים בשכונה והעצמתם וטיפול בחולשות ובפערים.

מגורים:

בשטח התכנית קיימים מבני מגורים מטיפוסים שונים ובגילאים שונים. התכנית תייצר כללים שיתנו מענה להתחדשות תוך התחשבות בשונות בין המבנים. התכנית תקבע מגוון של גדלי וסוגי דירות בהתאם לצורכי הקהילה והעיר כיום ובעתיד.

מבני ציבור:

התכנית תקבע את היקף, מיקום וסוג מבני הציבור כגון בתי ספר, גני ילדים, מרכזים קהילתיים, בתי כנסת וכו'. העצמת שטחים קיימים עבור מבני ציבור ותוספת שטחים חדשים, בהתאם לצרכים המקומיים והעירוניים ולגידול הצפוי באוכלוסייה.

מרחב ציבורי פתוח:

בתחום השכונה פזורים גינות קטנות ושבילי הולכי רגל המשמשים את תושבי האזור. התכנית תקבע את היקף, מיקום וסוג המרחבים הציבוריים כגון גינות, שבילים, אופי הרחובות והנגשתם ליצירת רצף של מרחב ציבורי פתוח. בתכנית ייבחן אילו מרחבים ציבוריים יש לשמר, להעצים ולהוסיף, בהתאם לצרכים המקומיים והעירוניים ולגידול הצפוי באוכלוסייה.

תנועה ותחבורה:

התכנית תתייחס למאפייני הרחובות השונים, לצרכי החניה, למתן מענה להולכי רגל, רוכבי אופניים, כלי רכב פרטיים ותחבורה ציבורית, בהתאם לניתוח הצרכים המקומיים והעירוניים.

איך אני יכול/ה להיות שותף/ה?

תכנית התחדשות שכונת יוספטל משמעותית לתושבי השכונה ולכלל העיר פתח תקווה. תהליך התכנון ילווה בשיתוף התושבים. לאור המצב הבריאותי הנוכחי, התכנון המשתף יתבסס על כלים מקוונים, בהמשך הדרך יתקיימו גם מפגשים וסדנאות משותפות.

בקרוב יצורף קישור למענה על שאלון תושבים מקוון, וכן השתתפות במיפוי אינטראקטיבי של השכונה.

רוצים להתעדכן ולהיות שותפים לתהליך?
הקליקו כאן ושלחו לנו את הפרטים שלכם