לראשונה בישראל ובלעדי לעיריית פתח תקוה – בקשה של יזם לתכנית התחדשות עירונית עם אפשרות להגשה באופן מקוון.
נוהל יזמים משמעותו טופס אינטרנטי ובו בקשה של יזם לפתיחת תיק דיון בהתחדשות עירונית באופן מקוון. מטרת הנוהל היא קיצור ההליך והבירוקרטיה בכל הנוגע להתחדשות עירונית.
לאחר שהיזם עבר בדיקת היתכנות במנהלת כל מה שנותר לו הוא למלא את כל הפרטים של הפרויקט באתר, ומשם כל המידע מועבר לדיון ישירות אל גורמי המקצוע הרלוונטיים.